Ett stort utbud av axelkopplingar av olika typer för de på marknaden mest förekommande användningsområden - frinav/backspärrar, friktionsnav, korslänkar och små vinkelväxlar.

Dessa produkter finns under kapitel C.