Kedjehjul, spännhjul, spännförband, lagerhus, kullager, klämbussningar och svetsnav. Kedjehjul för rullkedjor, transportörkedjor, lantsbrukskedjor, bandkedjor och spännhjul i ett flertal utföranden. Spännförband för de flesta användningsområden. Stort utbud av miniatyrkullager, spårkullager samt lagerhus.

Dessa produkter finns under kapitel B och som CAD-ritningar.