För att underlätta datorstödd konstruktion för våra kunder i 2D och 3D tillhandahåller Translev statiska CAD-filer för nedladdning tillsammans med en CAD-konfigurator för att dynamsikt skapa kundspecifika CAD-ritningar i ett antal olika CAD-format. CAD-konfiguratorn nyttjas för att efter eget önskemål skapa specifika CAD-modeller t.ex. bearbetning för axelhål med kilspår samt stoppskruv. CAD-stödet är en fri tjänst tillhandahållen av Translev och nyttjas under eget ansvar.

Uppdateras kontinuerligt!